TẶNG MIỄN PHÍ - KHO VIDEO BÀI GIẢNG CỦA CÁC CHUYÊN GIA XỊN XÒ TẠI TÂM TRÍ LỰC

Tối ưu não bộ của thầy Nguyễn Phùng Phong

Văn Phòng 5 Phút Thuộc Bài Phú Mỹ Hưng mến tặng Anh Chị kho video bài giảng gồm các nội dung sau:

1- Tối ưu năng lực não bộ của Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong

2- Hướng dẫn vẽ mindmap cơ bản của các giáo viên – trọng tài mindmap 

3- Kỹ thuật ghi nhớ nhanh của các Siêu Trí Tuệ Việt Nam

4- Kỹ thuậc đọc nhanh

5- Ứng dụng kỹ thuận ghi nhớ vào từng môn Toán, Lý, Hoá, Lịch Sử, Địa lý, Tiếng Anh 

Điền thông tin nhận miễn phí