CLB GIÁO VIÊN DẠY HỌC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

Môi trường để quý Thầy Cô thực hành nâng cao chuyên môn và lan tỏa phương pháp dạy học bằng mindmap đến học sinh

CLB Giáo viên dạy học bằng sơ đồ tư duy

Sau khi quý Thầy Cô học lớp Mindmap cơ bản dành cho giáo viên, Thầy Cô được tham gia CLB để thực hành:

Mục tiêu của CLB:

  • Được chuyên gia đồng hành hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy theo chủ đề/ bài học
  • Được hướng dẫn vận dụng phương pháp, kĩ thuật sơ đồ tư duy vào việc dạy học
  • Được hướng dẫn tìm hiểu các tiêu chí chấm sơ đồ tư duy theo chuẩn quốc tế
  • Được hỗ trợ và hướng dẫn tổ chức dạy cho học sinh phương pháp ghi chép bằng sơ đồ tư duy
  • Có cơ hội tham gia vào đội ngũ trọng tài sơ đồ tư duy (cấp Quốc gia và Quốc tế)

Quý Thầy Cô đăng ký tham gia CLB miễn phí. Lịch sinh hoạt vào lúc 5AM sáng chủ nhật mỗi tuần.

Sau một tháng tham gia, Thầy Cô có đóng góp cho quỹ phát triển CLB (số tiền đóng góp tùy ý) sẽ được nhận:
– Slide nội dung dạy mindmap cho học sinh
– Video dạy mindmap cho học sinh (mẫu)
– Tham gia các buổi chia sẻ Tiêu chí chấm thi của Trọng Tài Mindmap

Đăng ký tham gia CLB (nếu chưa đăng ký trước đây)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng hành cuộc thi sơ đồ tư duy 2022

Lộ trình phát triển dành cho Giáo viên yêu thích Sơ Đồ Tư Duy